Bo van de Heidehoogte 23 februari 2004- 7 december 2015

Bo van de Heidehoogte
Bo is geboren op 23 februari 2004 in Staphorst. Fokker is mevr. Aaltje Dunnink-Wind, dochter van wijlen Hendrik Wind, een gepassioneerd fokker van Drentsche Patrijshonden,die vooral fokte op jachteigenschappen. Vader is Sjoel van de Meerpoel, moeder Tanja.
Het nest was 6 pups groot. Vanaf het eerste contact met de familie Dunnink-Wind gaf hun enorme passie voor de Drentsche Patrijshond ons het idee dat we een hond hebben met een goede achtergrond.
Zowel in huis als op jacht is Bo in alle opzichten een grote vriendin van ons. Ze is waakzaam, redelijk dominant, goed gehoorzaam en heel trouw. Waar jij bent is de hond. Zoals het een Drent betaamt worden bezoekers uitgebreid welkom geheten; van alles wordt dan gebracht, schoenen, klompen,kussens of andere dingen die voor het pakken liggen. Een simpel 's goed' is vaak voldoende om de rust terug te laten keren.


Puppy Bo

Een echte Drent; vrolijk, ondeugend en aanhankelijk.
We zijn direct gestart met de puppycursus, met goede resultaten. Ook de vervolgcursus gehoorzaamheid is met goed gevolg doorlopen. Daarnaast is Bo al op jeugdige leeftijd mee op jacht gegaan.

In het verlengde daarvan zijn we begonnen, toen ze ongeveer een half jaar oud was, met de jachthondentraining van de KNJV. Een boeiende periode, die geduld van de jager vroeg, maar ook heel leerzaam was. Bo had het spelletje snel door. Mede daardoor is ze uitgegroeid tot een betrouwbare jachthond. Haar scherpe neus, goed apport en prachtig voorstaan zijn bijna vanzelfsprekende zaken, van nature in haar genen aanwezig. Het Drenten karakter is haar eigen.

Bo 8 weken oud, net thuis

Shows

In de tussen liggende jaren hebben we van haar genoten en natuurlijk van alles gedaan. We hebben onder andere ook shows gelopen, maar dat was niet zo haar ding.
Op de Internationale Jachthondenshow in Bennekom in 2008 eindigde ze als BESTE TEEF in de open klasse, dat mag genoemd worden. Op de fokdag scoorde ze wederom een "U".

Jacht

Bo gaat jaarlijks veelvuldig mee op jacht. Jachtpassie zit er volop in en ze gaat er dan ook helemaal voor. De zwaarste hazen worden feilloos over grote afstand, binnen gebracht. Dorus van 't Oale Hemelriek

Eerste nestje

Toen bleek dat Bo, negen weken na elke loopsheid ‘schijnzwanger‘ was, is op advies van o.a. dierenartsen besloten om haar te laten dekken. Een nestje zou misschien een positieve invloed hebben op haar hormoonhuishouding, daar hebben we in 2007 voor gekozen.

Hiervoor zijn alle noodzakelijke testen (HD, PRA) gedaan en na een goede uitslag zijn we op zoek gegaan naar een geschikte reu. Op advies van de fokkers , de fam. Dunnik-Wind, is Dorus van 't Oale Hemelriek gekozen, mede gezien zijn jacht- en rastypische eigenschappen en zijn brave, lieve karakter. Het nest is gefokt, weliswaar zonder toestemming, omdat de vereniging (nog) niet bij ons in beeld was, doch wel volgens de normen van de Vereniging de Drentsche Patrijshond.

Dorus van 't Oale Hemelriek


Uit deze combinatie zijn op 18 april 2007 11 Drentsche Patrijspups geboren, 8 reuen en 3 teven.

Bo bleek een perfecte moeder; ze voedde de pups tot ongeveer 4 weken en bleef haar pups verzorgen - ca. 6 weken na de geboorte. Ze is altijd vriendelijk geweest in de nestperiode, vond bezoek prima en heeft niet gesnauwd naar andere honden of bezoek.


Bo met haar Q-nest,

Nog geen kennelnaam

Omdat we toen nog geen kennelnaam hadden wilden we de pups een naam meegeven die toch goed traceerbaar was.
De namen van alle pups begonnen met QUI...

Nieuws


Op 18 februari 2011 zijn er 7 gezonde pubs geboren. 4 teven en 3 reutjes met de kennelnaam "van de Ruyghewaert".

U kunt verder kijken onder Nieuws en Actueel-Nieuws